Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego.


Serdecznie zachęcamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Chciejmy wychwalać Maryję w pieśniach, modlitwach oraz przez litanię loretańską. Prośmy Matkę Najświętszą w naszych intencjach; niech Ona zaniesie wszystkie nasze troski, potrzeby i podziękowania przed tron swego Syna Jezusa Chrystusa...

 

W najbliższych dniach zapraszamy:

 

  • w piątek, 25 maja o godz. 18:30
  • w sobotę, 26 maja o godz. 7:30 w int. Matek naszej parafii z okazji Dnia Matki
  • w poniedziałek, 28 maja o godz. 17:30
  • we wtorek, 29 maja o godz. 18:30
  • w środę, 30 maja o godz. 6:45

 

Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

27 maja 2018r

 

 

EWANGELIA (Mt 28, 16-20)
     Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

REFLEKSJA       

    Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przychodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle tajemnicy Miłości.