Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego.

 


 

   Tegoroczny Adwent zbiegnie się z początkiem obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia.

 

   Roraty będą pod hasłem: "DRZEWO ŻYCIA, Chrzest źródłem miłosierdzia". Przytaczać będziemy polskich świętych od początku chrześcijaństwa w Polsce

 

   Roraty w naszej parafii będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

 

   Dzieci, które chcą brać udział w losowaniu figurek i nagród, prosimy, aby przed roratami wrzucały do koszyka gwiazdki z imieniem i nazwiskiem oraz klasą lub wiekiem.

 

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 


 


 

 

 

1. niedziela Adwentu

 

 

 

 

EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)
     Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

 

REFLEKSJA    

     Rozpoczynamy dziś Adwent – okres liturgiczny, w którym przypominamy sobie, że Pan Jezus przyjdzie do nas. Przyjdzie w dniu Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim przyjdzie w dniu ostatnim. Czy zastanie nas przygotowanych? To w dużej mierze zależy od nas. Aby to przyszłe spotkanie nie napawało nas lękiem, lecz było oczekiwane z radością, trzeba już dzisiaj rozpoznać Pana i przyjąć Go, gdy przychodzi w modlitwie, w Eucharystii, w sakramencie pokuty, w drugim człowieku.