Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego.

 


 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

W NASZEJ PARAFII

 

3 do 7 marca 2018r

 

Nauki będzie głosił: ks. dr Andrzej Pyttlik,

proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny

w Ruźni Raciborskiej

 

Sobota, 03.03.2018r – Rozpoczęcie rekolekcji

 • 17:00 Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela, 04.03.2018r

 •  7:30 Msza św. z nauką ogólną
 • 10:30 Msza św. z nauką ogólną
 • 12:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 • 15:00 Msza św. z nauką ogólną

 

Poniedziałek, 05.03.2018r

 •  7:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 10:00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci SP kl. 0 – III
 • 11:00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci SP kl. IV – VII
 • 18:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 19:00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich dorosłych

 

Wtorek, 06.03.2018r

 •  7:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 10:00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci SP kl. 0 – III
 • 11:00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci SP kl. IV – VII
 • 18:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 19:30 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla młodzieży

           (młodzież przygotowująca się do Bierzmowania: kl. VI i VII szkoły podstawowej,

                  gimnazjaliści, szkoły ponadgimnazjalne, studenci i młodzież pracująca)

 

Środa, 07.03.2018r – Zakończenie rekolekcji

 •  7:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 10:00 Msza św. z nauką dla dzieci SP kl. 0 – VII
 • 18:00 Msza św. z nauką ogólną

 

Okazja do spowiedzi 20 minut przed mszą św.

W środę, 7 marca kolekta na potrzeby księdza rekolekcjonisty.


 

 

2. niedziela Wielkiego Postu

 

25 lutego 2018r

 

 

EWANGELIA (Mk 9, 2-10)
     Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

 

REFLEKSJA       

     Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił miłość ojcowską wobec swego jedynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukazał uczniom swoją Boską chwałę, przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla zbawienia człowieka i pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan Paweł II niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę tajemnicę i wywyższając miłość Bożą, kontemplował fakt, że Bóg ocalił Abrahamowego syna, Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał...