W naszej parafii do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież z drugich klas szkół ponadpodstawowych. Przygotowanie trwa 2 lata (od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej). Spotkania odbywają się raz w miesiącu we wtorki po mszach wieczornych.

Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek:

  • wypełnić na pierwszym spotkaniu deklarację kandydata do bierzmowania podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych;
  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszach Świętych;
  • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;
  • uczestniczyć w katechezie szkolnej;
  • systematycznie brać udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz wyznaczonych nabożeństwach w ciągu roku.