Porządek nabożeństw Niedziela 18.03.2018r - V Wielkiego Postu

     7:30 Za + matkę Hildegardę Kania z okazji 80 lat urodzin, ++ z rodzin Kania, Majnert, Mross, Lasończyk i dusze w czyśćcu cierp.

   10:30 Za + męża Jerzego Król, Konrada i Paulinę Król, Józefa i Jadwigę Gawenda, brata Jana, Rudolfa Wyrzgol i ++ z pokrew. z obu stron.

   12:00 Za ++ Olgę i Juliusza Kremser, Stefanię, Leopolda, Józefa i Huberta Piernikarczyk i ++ z pokrew.

   Po mszy Chrzest: Maria Burkowska.

   13:45 W salce spotkanie dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej przed Wizytacją Biskupią.

   14:30 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

   15:00 1) Za + Helenę Gralok, jej rodziców, siostrę Matyldę, jej męża i syna, bratową Emę, Jana Mętel, Barbarę i Agnieszkę Aparta i ++ z pokrew. Dziurzyk i Gralok.

            2) Do B.O. przez wstaw. M.B.R. w int. Michała Burkowicza z okazji urodzin.


Poniedziałek 19.03.2018r - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.

     6:40 Droga Krzyżowa.

     7:00 Za ++ rodziców Annę i Ernesta Piernikarczyk, Łucję i Jana Biwo, Różę Goławski i ++ z pokrew.

   17:00 Msza św. szkolna:

            Za + żonę Erykę Smolarczyk w I rocz. śm., rodziców, teściów, 2 braci i ++ z pokrew.

   Po mszy Droga Krzyżowa dla dzieci.

   Po nabożeństwie spotkanie dla kl.III gimnazjum przed Bierzmowaniem.


Wtorek 20.03.2018r

     7:00 Za + Annę Wosczyna - od przyjaciół.

     8:15 ŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH.

   18:00 - 19:00 Spowiedź dla rodzin młodzieży przystępującej do Bierzmowania.


Środa 21.03.2018r - Dzień Kanonicznej Wizytacji naszej Parafii

     7:00 Za ++ Annę i Jana Danielczok, Marię i Rajmunda Sikora, Pawła Polusik, Helenę Ciepły, Zofię Kondla, dziadków z obu stron i ++ z rodziny.

   18:00 MSZA ŚW. WIZYTACYJNA POD PRZEWODNICTEM J. EX. KS. BISKUPA ANDRZEJA IWANECKIEGO Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.


Czwartek 22.03.2018r

   18:00 Za ++ Marię, Antoniego i Klausa Kozłowskich, Edytę Bagsik i ++ z pokrew.

   Po mszy Nowenna do M.B.N.P.


Piątek 23.03.2018r

     7:00 Za + męża Alfreda Pudło, rodziców z obu stron, zięcia Zbiogniewa, siostrzeńca Andrzeja, i ++ z rodzin Pudło, Grabowy i Lesz.

   18:00 Za + Irenę Brzozowską - od lokatorów z ul. Witosa bloki.

   18:30 DROGA KRZYŻOWA Z WYCZYTYWANIEM WYPOMINKE ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH.


Sobota 24.03.2018r

     7:00 Za + Renatę Ogan w 30. dzień po śm.

   16:45 Spowiedź.

   17:00 Msza św. niedzielna:

            1) Za ++ Andrzeja i Jerzego Kirszniok i ++ z rodziny.

            2) W I rocz. śm. za + Marię Orlińską.


 Niedziela 25.03.2018r - Palmowa, czyli Męki Pańskiej

     7:30 Za + męża Pawła Pogorzałek, wnuka Adama, rodziców, teściów, rodzeństwo i ++ z pokrew.

   10:30 Suma z uroczystym błogosławieniem palm:

            Za + matkę Gertrudę Mainka oraz Marię i Jana Wilczek.

   12:00 Do B.O. przez wstaw. M.B.R. w int. rodziny Lis z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i opiekę Bożą.

   14:30 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

   15:00 Za ++ Gertrudę i Franciszka Renka, rodziców Hildegardę i Henryka Renka, ojca Reinholda Mross, Ingę Ryszka, Małgorzatę i Ernesta Kłaczka i ++ z rodzin Mross, Renka, Lasończyk i Wilczek.