Porządek nabożeństwNiedziela 17.03.2019r - II Wielkiego Postu

     7:30 Za ++ Kornelię i Marka Gabryś, Ritę, Klarę i Józefa Kaczmarek, ++ z rodzin Gabryś, Kaczmarek i za dusze w czyśćcu cierp.

   10:30 Za + Helenę Gralok, jej rodziców, siostrę Matyldę, jej męża i syna, bratową Emę, Jana Mętel, Barbarę i Agnieszkę Aparta i ++ z pokrew. Dziurzyk i Gralok.

   12:00 Do B.O. przez wstaw. M.B.N.P. w int. Michała Burkowicza z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

   14:30 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

   15:00 1) Za + Tedeusza Dziadek, Ewę Kałużny, Zofię Lont, Pelagię, Wandę, Edwarda i Zbigniewa Dziadek, Bronisławę Kuśmierek, Antoninę, Teofila, Walerię, Józefa, Tomasza i Wojciecha Franelaków.

            2) Przez wstaw. Świętych Aniołów Stróżów w int. Maksa z okazji 5 lat urodzin i Olka z okazji 7 lat urodzin o potrzebne dary oraz o opiekę Bożą w rodzinie Pocica.

            Roczek: Julian Francik.


Poniedziałek 18.03.2019r 

     6:40 Droga Krzyżowa (bez wypominek za zmarłych).

     7:00 Do Miłos. Bożego za ++ Barbarę, Józefa, Jerzego Supernok, Pawła Pohl i ++ z pokrew.

   18:00 Msza św. szkolna:

            Za ++ rodziców Janinę i Rudolfa Sosada - od syna Mariana z rodziną.

   Po mszy obowiązkowe spotkanie dla kl. VIII SP i III gimnazjum przed Bierzmowaniem.


Wtorek 19.03.2019r - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.

     7:00 Za + żonę Erykę Smolarczyk w 2. rocz. śm., rodziców, teściów i 2 braci.


Środa 20.03.2019r

     7:00 Za + Annę Wosczyna - od wiernych parafian.


Czwartek 21.03.2019r

   18:00 Za ++ z rodzin Kiszka, Kozłowski, Kozik i Nowak.

   Po mszy nowenna do M.B.N.P.


Piątek 22.03.2019r

     7:00 Za + Mateusza Wesołowskiego - od mieszkańców z ul. Spółdzielczej.

   18:00 Za ++ Annę i Jana Danielczok, Marię i Rajmunda Sikora, Pawła Polusik, Zofię Kondla, Helenę Ciepły i ++ z pokrew.

   18:30 DROGA KRZYŻOWA Z MODLITWAMI ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH W WYPOMINKACH.


Sobota 23.03.2019r

    7:00 Za + Józefa Biwo w 30. dzień po śm.

   15:00 Próba i spowiedź dla kl. VIII SP i III gimnazjum przed Bierzmowaniem.

   16:45 Spowiedź.

   17:00 Msza św. niedzielna:

            1) Za ++ Andrzeja i Jerzego Kirszniok i ++ z rodziny.

            2) Do Ducha Świętego w int. Klaudii z okazji 18 lat urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.


Niedziela 24.03.2019r - III Wielkiego Postu

     7:30 Za ++ Agnieszkę, Pawła, Piotra Bagsik, Joannę Kirszniok i ++ z pokrew.

   10:30 Za ++ Olgę, Juliusza Kremser, Stefanię, Leopolda, Józefa, Huberta Piernikarczyk i ++ z pokrew.

   12:00 Do B.O. przez wstaw. M.B.R. o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz w pewnej int.

   14:30 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

   15:00 Za + męża i ojca Gerarda Polyfka i ++ rodziców z obu stron.