Porządek nabożeństwNiedziela 21.07.2019r - XVI zwykła w roku liturgicznym

     7:30 Za ++ Jana i Augustę Kusz, męża Tadeusza, siostrę Jadwigę, ciocię Jadwigę, teściów, dziadków i ++ z pokrew. Kusz i Miczka.

   10:30 Za + teściową Krystynę Rejman w 5. rocz. śm., ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierp. oraz w int.  Zofii i Kazimierza z okazji 60 lat urodzin.

   12:00 Przez wstaw. M.B. Fatimskiej w podziękowaniu za nabożeństwo fatimskie przy blokach na ul. Witosa 6 i 8 z prośbą o potrzebne łaski dla lokatorów tych bloków.

 

   W lipcu i sierpniu nie ma mszy św. o godz. 15:00!


Poniedziałek 22.07.2019r - święto św. Marii Magdaleny

     7:00 Do B.O. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o Boże Błgosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Mazurkiewicz i Cieśla.


Wtorek 23.07.2019r - święto św. Brygidy, zakonnicy; patronki Europy

     7:00 Do Najdroższej Krwi Pana Jezusa w int. czcicieli z naszej parafii, ich rodzin, ks. Proboszcza i budowy kościoła.


Środa 24.07.2019r - wspomnienie św. Kingi, dziewicy

     7:00 Do Miłos. Bożego za ++ Barbarę, Józefa i Jerzego Supernok, Pawła Pohl i ++ z pokrew.


Czwartek 25.07.2019r - święto św. Jakuba, apostoła

   18:00 Za + Honoratę Żyłka w 15. rocz. śm. i ++ z rodzin Żyłka i Hysa.

   18:30 Nowenna do M.B.N.P.


Piątek 26.07.2019r - wspomnienie św. Anny, matki N.M.P.; patronki diecezji gliwickiej

     7:00 Za + Piotra Bagsik w 20. rocz. śm.


Sobota 27.07.2019r - wspomnienie św. Joachima, ojca N.M.P.

     7:00 Za + Augustyna Knicz w 30. dzień po śm.

   16:45 Spowiedź.

   17:00 Msza św. niedzielna:

            Przez wstaw. Świętych Aniołów Stróżów w int. Karoliny, Kamila, Macieja i Magdaleny Burkowicz oraz o opiekę Bożą w rodzinie.


Niedziela 28.07.2019r - XVII zwykła w roku liturgicznym

     7:30 Do B.O. przez wstaw. M.B.N.P. w int. Magdaleny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

   10:30 Za ++ Jana i Agnieszkę Galla, córkę Gerdę i ++ z pokrew.

   12:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Herberta Sobel, Łucję i Sylwestra Liszka, brata Joachima i ++ krewnych i dziadków z rodzin Sobel i Liszka.

 

   W lipcu i sierpniu nie ma mszy św. o godz. 15:00!