Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego. 


NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stonie internetowej parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu Grzybowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.


INFORMACJA

 

Drodzy Parafianie!

W związku z panującą pandemią i związanymi z tym obostrzeniami, które dotyczą również naszego kościoła - informujemy, że obowiązuje limit Wiernych - 75% miejsc w kościele, czyli ok. 140 osób.

 

KONIEC DYSPENS

 

     Od 20 czerwca Biskup Gliwicki odwołuje dyspensę od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej.

     Jednocześnie przypomina, że osoby, które z ważnej przyczyny np. choroba, opieka nad chorą osobą lub dzieckiem itp. lub z przyczyn fizycznych np.: dolegliwości zdrowotne związane z zaawansowanym wiekiem lub przyczyn moralnych np.: poważny lęk przed zarażeniem covidem, nie są w stanie wziąć udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej są wolne od tego obowiązku, dopóki trwa owa ważna przyczyna.

 

     Informujemy, że do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw Covid-19.

 

W kościele obowiązkowo należy mieć zasłonięte MASECZKĄ usta i nos oraz należy zachować bezpieczną odległość od siebie.

 

  • Nasz kościół nadal jest otwarty na indywidualną modlitwę:

 

* od poniedziałku do soboty po mszy porannej do godz. 16:00;

 

* w niedzielę od godz. 10:00 do 16:00;

  

  • Sprawy kancelaryjne są załatwiane telefonicznie pod nr: 32 273 80 75.
  • W kościele jest zamontowana bezdotykowa kropielnica - dzięki niej można bezpiecznie uczynić znak krzyża wodą święconą na pamiątkę naszego chrztu.

 

 

 

17. niedziela zwykła

w roku liturgicznym

 

Światowy Dzień Dziadków

i Osób Starszych


25 lipca 2021r

 

 

EWANGELIA (J 6, 1-15)
     Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

 

REFLEKSJA       

     Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i to w obfitości. On swoją mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Nasz Bóg, Ojciec wszystkich, działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Wszystko, co żyje, niech chwali Pana, bo jest Dobry, a miłosierdzie Jego trwa na wieki!