Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego. 


NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stonie internetowej parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu Grzybowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.


 

UWAGA

 

Kochani Parafianie i Internauci!

 

 Zapraszamy do udziału w transmisji

 

Mszy św. z naszego kościoła,

 

w czwartek, 28 maja o godz. 18:00.

 

Poniżej będzie dostępny link do transmisji:

 


!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE !!!

 

Drodzy Parafianie!

 

   Od niedzieli, 17 maja w naszym kościele może przebywać jednocześnie 18 osób - według wytycznych zgodnych z Rozporządzeniem Władz Państwowych, czyli 1 osoba na 10m2 powierzchni kościoła.

  

 • W naszym kościele jednocześnie, o tym samym czasie na Mszy św. może przybywać maksymalnie 18 osób. Zatem na Mszy św. w wyznaczonym terminie uczestniczą wierni, którzy związani są z przyjętą intencją mszalną. UWAGA – nawet z rodziny, która jest związana z intencją nie może być więcej, jak 18 osób w kościele.
 • W kościele siadamy w wyznaczonych miejscach literą „W”.
 • Zasada ilości osób nie obowiązuje na placu kościelnym, przed kościołem. Na terenie kościelnym obowiązuje zasada minimum 2 metrów odległości od siebie. W naszym kościele jest nagłośnienie także na zewnątrz, zatem można również uczestniczyć we Mszy św. stojąc na placu kościelnym w bezpiecznej odległości od siebie
 • Dodatkowo w kościele może służyć maksymalnie 5 ministrantów, od 13 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców/opiekunów (co w naszej parafii obowiązuje).
 • UWAGA - Komunię św. przyjmujemy TYLKO NA RĘKĘ!!! Ta zasada obowiązuje BEZWZGLĘDNIE!
 • Bezpośrednio przed otrzymaniem Komunii na rękę odsłaniamy usta i zaraz po przyjęciu Komunii ponownie zakrywamy usta i nos.
 • Komunia św. dla wiernych będących na zewnątrz kościoła, będzie udzielana w głównych drzwiach kościoła (aby nie wchodzić do kościoła, żeby nie znajdowało się wewnątrz więcej wiernych niż 18).
 • Aby skorzystać z Sakramentu Pokuty, prosimy podejść do Zakrystii i poprosić kapłana o spowiedź. W naszym kościele spowiedź odbywa się w salce katechetycznej (30 minut przed mszami).
 • Osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z tej reguły zwolnieni są kapłani sprawujący Mszę św. oraz lektorzy i kantorzy podczas czytania Czytań, Modlitwy Wiernych i śpiewu psalmu.
 • Nasz kościół nadal jest otwarty na indywidualną modlitwę:

* od poniedziałku do soboty od godz. 9:00 do 17:00;

 

* w niedzielę od godz. 13:00 do 18:00.

 

 • W związku z tym, że msze św. sprawowane są z bardzo ograniczonym udziałem wiernych, parafia nie otrzymuje zbyt wielu ofiar składanych np. z tygodniowych ofiar i niedzielnych kolekt. Dlatego bardzo Was prosimy, abyście w miarę możliwości, złożyli jakąś, dobrowolną ofiarę na bieżące opłaty i utrzymanie parafii. Za wszelką Waszą ofiarność i zrozumienie składam serdeczne Bóg zapłać.

 

Ofiary na bieżące utrzymanie parafii oraz ofiary za intencje mszalne

 

można składać na nasze parafialne konto:

 

49 2490 0005 0000 4004 7530 5949

 

 

 • Jednocześnie chcę poinformować, że prace przy wyposażeniu wnętrza nowego kościoła nieprzerwanie trwają w pracowniach.

 

 • Intencje mszalne można podawać lub zamawiać telefonicznie (tel.: 32 273 80 75). Treść intencji można również wrzucić do skrzynki pocztowej przy drzwiach plebanii. Aby wezwać kapłana do chorego, również proszę umówić się telefonicznie.

 

 • Sprawy kancelaryjne są załatwiane tylko telefonicznie.

 

 • Przypominam, że nasz „Informator Parafialny” jest, jak zawsze wyłożony na stoliku w przejściu kościoła.

 

 • Przypominam też, że wierni naszej diecezji mają udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św. oraz o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 

 • W kościele w kropielnicach nie ma wody święconej.

 

 • W naszym kościele są regularnie dezynfekowane blaty ławek, kratki konfesjonałów, poręcze i klamki w drzwiach.

 

 • Zachęcam, by zainteresować się sytuacją osób starszych w swoim otoczeniu. Oni są najbardziej narażeni na zachorowanie. Zaleca się by pozostali w domach. Na pewno jest im potrzebna pomoc. Może trzeba zrobić zakupy, czy po prostu wynieść śmieci.

 

 • Miejmy nadzieję, że za niedługi czas będziemy mogli znowu wszyscy zgromadzić się na wspólnej Eucharystii.

 

 • Zawierzam wszystkich Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej Różańcowej. Proszę o wzajemną modlitwę, by Bóg wspierał nas w tych trudnych chwilach. Na ten szczególny czas niech nam dobry Bóg błogosławi!

 

                                                     Wasz ks. Proboszcz, Marian Krojenka

 


  Poniżej znajduje się treść dekretu ks. bpa J. Kopca:

 

 

WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:

 

 

1. Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 

2. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

 

 

3. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.

 

 

4. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

 

 

5. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

 

 

6. Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.

 

 

7. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

 

+ Jan Kopiec - Biskup Gliwicki

 


 

 

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

 

Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

 zmiłuj się nad nami

 i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zadusił plagę tego wirusa,

który się rozprzestrzenia,

 przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych,

 wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

 Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

 i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

 Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna,

 Ty, który  żyjesz i królujesz przez wieki wieków,

Amen.


 

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWAWE MSZY ŚWIĘTEJ

 

 

         Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym – tj. 25 marca 2020r, udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

 

         Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

 

                                                                                       bp Jan Kopiec, Biskup Gliwicki

 


 

 

 

 

Uroczystość

Wniebowstąpienia Pańskiego

 

 

24 maja 2020r

 

 

 

EWANGELIA (Mt 28, 16-20)
      Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

REFLEKSJA       

     Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.