Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego. 


NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stonie internetowej parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu Grzybowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.


 

 

TRANSMISJA Z NASZEGO KOŚCIOŁA

 

 

Najbliższa transmisja:

 

 Msza św. w niedzielę, 18 kwietnia 2021r godz. 10:30


INFORMACJA

 

Drodzy Parafianie!

W związku z panującą pandemią i związanymi z tym obostrzeniami, które dotyczą również naszego kościoła - informujemy, że obowiązuje limit Wiernych - 1 osoba na 20 m2.

 

Taki mamy czas... Obyśmy jak najszybciej wrócili do normalności...

 

W kościele obowiązkowo należy mieć zasłonięte MASECZKĄ usta i nos oraz należy zachować bezpieczną odległość od siebie.

 

  • Komunię św. przyjmujemy z zaleceniem NA RĘKĘ!!! Można również przyjąć Komunię do ust.
  • Spowiedź odbywa się, jak zwykle, w konfesjonałach. Zarówno penitent oraz spowiednik mają zakryte usta i nos. Spowiedź odbywa się 15 minut przed mszami.

 

  • Nasz kościół nadal jest otwarty na indywidualną modlitwę:

 

* od poniedziałku do soboty po mszy porannej do godz. 16:00;

 

* w niedzielę od godz. 10:00 do 16:00;

  

  • Sprawy kancelaryjne są załatwiane telefonicznie pod nr: 32 273 80 75.
  • W kościele jest zamontowana bezdotykowa kropielnica - dzięki niej można bezpiecznie uczynić znak krzyża wodą święconą na pamiątkę naszego chrztu.

WSPIERAJ SWOJĄ PARAFIĘ I PRZEKAŻ NA JEJ RZECZ 1% PODATKU

 

Oprócz 6% na cele kultu religijnego, można przekazać 1% na wsparcie swojej parafii.

 

W deklaracji podatkowej PIT należy według powyższego wzoru wpisać:

 

W numerze 131 numer KRS: 0000283966.

 

W numerze 132 wpisujemy kwotę z 1%.

 

W numerze 133 należy wpisać cel szczegółowy, czyli „Parafia Grzybowice”.

 

W numerze 134 można zaznaczyć „X” naszą zgodę na przekazanie informacji, kto przekazuje 1% swojego podatku.


 

 

 

 

3. Niedziela Wielkanocna

Niedziela Biblijna

 

18 kwietnia 2021r

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Łk 24, 35-48)
      Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

 

REFLEKSJA       

     Bóg wsławił Sługę swego Jezusa, wskrzesił Go z martwych i postawił po swojej prawicy. Jezus Chrystus, jedyny sprawiedliwy, jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. W imię Jego jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Znamy Jezusa Chrystusa przez wiarę i zachowywanie Jego nauki. Kto nie zachowuje Jego nauki, nie zna Go i nie ma w nim prawdy. Kto zachowuje Jego naukę, zna Go, jest z prawdy i dopełniła się w nim miłość Boża.