Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego. 


NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stonie internetowej parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu Grzybowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.


 

 

INFORMACJA

 

Wikariusz Generalny naszej diecezji - ks. bp Andrzej Iwanecki wydał "Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa" (kliknij, aby przejść do komunikatu)

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W związku z tym, że nasza parafia znajduje się w STREFIE CZERWONEJ

w naszym kościele mogą przebywać jednocześnie

34 osoby

(1 osoba na 7m2)

 

Dyspensa ks. Biskupa Andrzeja Iwaneckiego:

 

    „W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania ww. restrykcji”.

 

W kościele obowiązkowo należy mieć zasłonięte usta i nos

 (maseczką, przyłbicą, chustą… ).

 

 • Komunię św. przyjmujemy z zaleceniem NA RĘKĘ!!! Można również przyjąć Komunię do ust.
 • Spowiedź odbywa się, jak zwykle, w konfesjonałach. Zarówno penitent oraz spowiednik mają zakryte usta i nos. Spowiedź odbywa się 20 minut przed mszami.

 

 • Nasz kościół nadal jest otwarty na indywidualną modlitwę:

 

* od poniedziałku do soboty od godz. 9:00 do 17:00;

 

* w niedzielę od godz. 10:00 do 16:00;

 

Ofiary na bieżące utrzymanie parafii oraz ofiary za intencje mszalne

można składać na nasze parafialne konto:

 

49 2490 0005 0000 4004 7530 5949

  

 • Sprawy kancelaryjne są załatwiane telefonicznie pod nr: 32 273 80 75.
 • W kościele w kropielnicach nie ma wody święconej. 
 • W naszym kościele są regularnie dezynfekowane blaty ławek, kratki konfesjonałów, poręcze i klamki w drzwiach.

 


ORGANY DO NOWEGO KOŚCIOŁA

 

 

Kochani Parafianie, Goście i Internauci!

 

    Miło jest nam poinformować, że po 2 latach poszukiwania odpowiednich organów do nowego kościoła, udało się nam znaleźć odpowiedni instrument do nowego kościoła.

 

    Są to organy używane z likwidowanego kościoła z Niemiec.

 

    Obecnie organy już są w naszym nowym kościele na chórze. Od stycznia 2021r przystąpimy do montażu instrumentu na właściwym miejscu, jego poskładaniu, strojeniu głosów i prac konserwatorskich. Koszt tych czynności to ok. 120.000zł, które musimy do końca roku 2020 uzbierać - zatem liczymy na Waszą ofiarność. Montaż trwa około 3 miesięcy.

 

Oto kilka podstawowych informacji na temat organów:

 

 • Traktura gry - mechaniczna
 • Instrument wolno-stojący
 • Wysokość: 5,90m
 • Szerokość: 3,85m
 • Głębokość: 2,70m
 • 21 głosów

 

    Cena organów to 28.000 EURO. Prosimy o ofiary na spłatę organów.

 

Wpłat można dokonywać na poniższe konto:

 

32 2490 0005 0000 4100 3472 1633

 

Kod SWIFT: ALBPPLPW

 

Kod IBAN: PL 32 2490 0005 0000 4100 3472 1633

 

Jest to konto zarówno na wpłaty w Złotówkach, jak w EURO.

 

Ośmielamy się prosić o ofiary na sfinansowanie organów.

Już teraz ogromnie Wam dziękujemy za każdą wpłatę - dzięki Waszym ofiarom budowa naszego kościoła wraz z jego wyposażeniem może być kontynuowana.

 

Pamiętamy o Was w naszych modlitwach oraz mszach św. sprawowanych w int. Ofiarodawców i Dobrodziejów budowy kościoła.

 

"BÓG ZAPŁAĆ!"

 


 

 

 

 

30. niedziela zwykła

w roku liturgicznym

 

25 października 2020r

 

 

 

 

 

EWANGELIA(Mt 22, 34-40)
      Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".

 

REFLEKSJA       

      Bóg jest miłością. Stworzył nas z miłości i dla miłości. Odkupił i zbawił z miłości, posyłając Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Z Jego miłości, narodziliśmy się na nowo i miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dzięki Duchowi Świętemu miłujemy Boga z całego serca, a braci tak, jak umiłował nas Chrystus. W Królestwie Niebieskim jest miejsce tylko na miłość.