Szczęść Boże!


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu - Grzybowicach.

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy opieki naszej Patronki - Królowej Różańca Świętego. 


NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stonie internetowej parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu Grzybowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.


 

 

TRANSMISJA Z NASZEGO KOŚCIOŁA

 

 

Najbliższa transmisja:

 

 Msza św. w czwartek, 17 czerwca 2021r o godz. 18:00

(ostatnia transmisja)

 

 

Od niedzieli, 20 czerwca w związku ze zniesieniem przed Eposkopat Polski dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. TRANSMISJĘ MSZY ŚW. ZAWIESZAMY

 


INFORMACJA

 

Drodzy Parafianie!

W związku z panującą pandemią i związanymi z tym obostrzeniami, które dotyczą również naszego kościoła - informujemy, że obowiązuje limit Wiernych - 50% miejsc w kościele.

 

KONIEC DYSPENS

 

  • Polscy biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane;
  • Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br.;
  • Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich polskich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.
  • Informujemy, że do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw Covid-19.

 

W kościele obowiązkowo należy mieć zasłonięte MASECZKĄ usta i nos oraz należy zachować bezpieczną odległość od siebie.

 

  • Nasz kościół nadal jest otwarty na indywidualną modlitwę:

 

* od poniedziałku do soboty po mszy porannej do godz. 16:00;

 

* w niedzielę od godz. 10:00 do 16:00;

  

  • Sprawy kancelaryjne są załatwiane telefonicznie pod nr: 32 273 80 75.
  • W kościele jest zamontowana bezdotykowa kropielnica - dzięki niej można bezpiecznie uczynić znak krzyża wodą święconą na pamiątkę naszego chrztu.

 

 

 

11. niedziela zwykła

w roku liturgicznym


13 czerwca 2021r

 

 

EWANGELIA (Mk 4, 26-34)
        Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

REFLEKSJA       

     Dzięki Chrystusowi nie boimy się już śmierci i sądu, gdyż On zmartwychwstał i napełnił nas miłością Bożą przez Ducha Świętego, dzięki czemu zachowujemy niezachwianą ufność na dzień sądu, ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Żyjemy i postępujemy według wiary, zawsze staramy się Jemu podobać, wiedząc, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Pełnimy też uczynki wiary, uczynki miłości, aby otrzymać za nie wspaniałą zapłatę. Wszystkie uczynki nasze idą za nami, aż staniemy z nimi, dobrymi czy złymi, przed trybunałem Chrystusa. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed sądem Chrystusa ze swoimi uczynkami dokonanymi w ciele.