Bierzmowanie


Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

 

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię "chrześcijanin", co znaczy "namaszczony", bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

 

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież z trzecich klas gimnazjalnych. Przygotowanie trwa 3 lata (czyli całe gimnazjum) według następującego harmonogramu:

  • W 1-wszy poniedziałek spotkanie dla kl. I;
  • W 2-gi poniedziałek dla kl. II;
  • W 3-ci poniedziałek dla kl. III.

Bierzmowanie udzielane jest w parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Zabrzu - Roktinicy. Wyjątkiem jest, gdy w naszej Parafii odbywa się Wizytacja Kanoniczna, która ma miejsce co 5 lat (najbliższa w 2012 r).

 

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Bierzmowanie takich osób udzielne jest dwa razy w roku w gliwickiej Katedrze. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

 

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

  • być wystarczająco dojrzały do spełnienia tego obowiązku (ukończone 16 lat),
  • być wierzącym i praktykującym katolikiem,
  • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.