Dzieci Maryi


Wspólnota Dzieci Maryi w naszej parafii to grupa około 12. dziewczyn.

 

Zebrania odbywają się w 1 i 3 sobotę miesiąca o godz. 9:00 na probostwie, które prowadzi pani katechetka Danuta Smolarczyk z animatorką Zosią.

 

Dzieci Maryi wraz z Ministrantami oraz ks. Proboszczem i rodzicami spotykają się na wspólnej grze w piłkę nożną lub siatkówkę w piątki od godz. 19:00 do 20:00 na naszej szkolnej sali gimnastycznej.

 

10 Przykazań Dziecka Marii


1.Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.

2.W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.

3.Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.

4.Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.

5.Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.

6.Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.

7.Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.

8.Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.

9.Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.

10.Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem


Obowiązki Dziecka Marii

1.Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.

2.Bierze czynny udział w Eucharystii.

3.Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.

4.Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

5.Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.

6.Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

7.Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

8.Jest wzorem ucznia.

9.Śpieszy bliźnim z pomocą.

10.Jest apostołem wśród otoczenia.


Formacja Dzieci Marii

Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Siostra Katarzyna oznajmiła swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i robiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Powstaje stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota zostaje włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów.