• urodzony: 19.06.1976r w Bytomiu
  • pochodzi z par. św. Wojciecha w Radzionkowie
  • święcenia kapłańskie: 26.05.2007r w katedrze gliwickiej
  • w naszej Parafii jako proboszcz: od 14.02.2022r
  • poprzednie placówki wikariuszowskie:
    • 01.09.2007r - 22.08.2013r par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
    • 23.08.2013r - 31.08.2017r par. Krzyża Świętego w Bytomiu Miechowicach
    • 01.09.2017r - 13.02.2022r par. Ducha Świętego w Gliwicach Ostropie