Małżeństwo i nauki przedmałżeńskie


Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.Małżeństwo między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

 

Małżonkowie w obecności kapłana udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą.

 

Łaska właściwa sakramentowi małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków. Przez tę łaskę wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa. Źródłem tej łaski jest Chrystus. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym zapowiedź, że od tej pory małżeństwo będzie skutecznym znakiem obecności Chrystusa.

 

Sakramentu małżeństwa w naszym kościele udzielamy przede wszystkim w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej.

Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych.

 

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zobowiązani są zgłosić się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu. Protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Termin spisania protokołu należy wcześniej uzgodnić w kancelarii parafialnej. Można tego dokonać osobiście lub telefonicznie. Jeśli narzeczeni są spoza parafii protokół mogą spisać w swoich parafiach lub uzyskać odpowiednią zgodę na spisanie i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii. W przypadku pierwszym ślub może być z tzw. licencji lub w drugim przypadku spisanie protokołu odbywa się u nas.

 

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

  • metryka chrztu świętego z aktualną datą
  • dowody osobiste
  • zgoda na spisanie protokołu jeśli narzeczeni są spoza parafii

Pozostałe wymagane dokumenty, takie jak:

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej
  • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • druki z USC (jeśli chodzi o ślub konkordatowy) ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu)
  • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej, można donieść w późniejszym okresie, po uzgodnieniu z duszpasterzem.

 

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być jedynie osoby pełnoletnie.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W 2018r:

 

 

Poniżej znajduje się plik, który można pobrać ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nakuk przedmałżeńskich.

 

Nauki odbywają się również w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach

 (obok katedry) w każdy wtorek od 19:00 – 20:30.

[pobierz] 0.1 MB NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 2018r