W naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej odbywa się każdego roku w drugą niedzielę maja. Na początku roku szkolnego w klasie trzeciej szkoły podstawowej, rodzice zgłaszają swoje dziecko do całorocznego przygotowania do tego sakramentu. Spotkania formacyjne dla dzieci odbywają się raz w miesiącu po mszach świętych szkolnych w poniedziałki.
W ciągu całego roku przygotowań, dzieci uczestniczą w cotygodniowych mszach świętych szkolnych w każdy poniedziałek. Dzieci mają również obowiązek uczestniczenia w katechezie szkolnej.