Porządek nabożeństw


 Piątek, 20.05.2022r

     7:00 Za ++ Huberta i Ingę Pudło, wszystkich ++ z rodzin Pudło, Kauder, Mitura, + męża Leszka i teścia Zenona Musiała.

   17:30 Nabożeństwo majowe.

   18:00 Do Trójcy Świętej przez wstaw. M.B. Fatimskiej z prośbą o wszelkie łaski dla członków 5 Róży Różańcowej, ich rodzin oraz za ++ z tej Róży i ks. proboszcza Mariana Krojenkę i jego rodziców Krystynę i Zygmunta oraz ++ dziadków.

   18:30 Spotkanie dla Młodzieży.


Sobota, 21.05.2022r – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika; patrona kapliczki przy ul. Witosa

     8:30 MSZA ŚW. ODPUSTOWA W KAPLICZCE ŚW. JANA NEPOMUCENA PRZY UL. WITOSA: Za Parafian.

   15:30 Nabożeństwo majowe.

   16:00 Msza św. niedzielna:

            Przez wstaw. Matki Bożej Rodzicielki Jezusa z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla siostrzenicy Marioli oraz o opiekę Bożą i potrzebne dary w rodzinie.

   17:00 Msza św. niedzielna:

            1) Za ++ Adelajdę i Józefa Stajszczyk, Gertrudę i Franciszka Kowolik, synów Jana i Zygfryda i wszystkich ++ z rodzin Stajszczyk, Pudlo, Kowolik i Greiff.

            2) Za + Wiesławę Michalec w 30. dzień po śmierci.


Niedziela, 22.05.2022r – VI Wielkanocna

     7:30 Za + ks. proboszcza Mariana Krojenkę – od członków Róż Różańcowych.      

   10:30 Do Boskiej Opatrzności przez wstaw. M.B. Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Henryka Tomanek z okazji 70 lat urodzin oraz o Boże Błogosławieństwo dla rodziny i życie wieczne dla ++ rodziców i ks. proboszcza Mariana Krojenki.

   12:00 Za ++ Maksymiliana, Agnieszkę i Adelajdę Sosada, Krystynę, Huberta i Piotra Szeja, Brygidę Śliwa i za ++ z pokrew.

   15:00 1) Do Ducha Świętego przez wstaw. M.B. Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i dary Ducha Świętego dla Jadwigi Domicz z okazji urodzin.

            2)  O radość wieczną dla + przyjaciela Zygmunta Majerczyka – od rodziny Mętel. 


Poniedziałek, 23.05.2022r – Dni Modlitw o Urodzaje, tzw. „Dni Krzyżowe”

     7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Heleny w dniu urodzin.

   17:30 Nabożeństwo z procesją o urodzaje przy kościele i majowe.

   18:00 Msza św. szkolna:

            Za + męża Jana Mętel, jego rodziców, brata Mariana, jego teściów i za ++ z pokrew. Mętel. Majdak i Gralok.


Wtorek, 24.05.2022r – wspomnienie N.M.P. Wspomożycielki Wiernych;

                                   Dni Modlitw o Urodzaje, tzw. „Dni Krzyżowe”

     7:00 Przez wstaw. M.B. Różańcowej z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla członków 1 i 3 Róży Różańcowej i ich rodzin oraz o wieczną radość dla ++ z tych Róż.

   17:30 Nabożeństwo z procesją o urodzaje przy kościele i majowe.

   18:00 Za ++ Stanisławę i Ignacego Kowalczyk. 


Środa, 25.05.2022r – Dni Modlitw o Urodzaje, tzw. „Dni Krzyżowe” 

     7:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinie Smolarczyk i Sopala.

   17:30 Nabożeństwo z procesją o urodzaje przy kościele i majowe.

   18:00 Intencja wolna.


Czwartek, 26.05.2022r – wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera; Dzień Matki

   17:30 Nabożeństwo majowe z Nowenną do M.B. Nieustającej Pomocy w intencji Matek naszej parafii.

   18:00 Przez wstaw. M.B. Różańcowej z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla członków 7 Róży Różańcowej i ich rodzin oraz o wieczną radość dla ++ z tej Róży.


Piątek, 27.05.2022r

     7:00 1) Za + Wiesławę Michalec – od rodziny Działowskich.

            2) Za + matkę Helgę Czernik w 5. rocz. śmierci, teścia Jana Binkowskiego, ++ Marię i Roberta Badura oraz + ks. proboszcza Mariana Krojenkę.  

   17:30 Nabożeństwo majowe.

   18:00 Za + Floriana Francik, Jerzego i Pelagię Francik, Pawła Polusik, Jerzego Sikora, Annę i Jana Danielczok, Jolantę Wilk i ++ z pokrew.     

   19:30 Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą uwielbienia.


 Sobota, 28.05.2022r

   15:30 Nabożeństwo majowe.

   16:00 Msza św. niedzielna:

            Przez wstaw. Świętej Rodziny i M.B. Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 87 lat urodzin dla Szarloty. (Te deum) 

   17:00 Msza św. niedzielna:

            Przez wstaw. M.B. Różańcowej w 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny. (Te deum)


Niedziela, 29.05.2022r – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

     7:30 Za + Pawła Polusik, Jerzego Sikora, Floriana Francik, Józefa Wlochowitz, Marię i Rajmunda Sikora, Annę i Jana Danielczok i za ++ z pokrew.       

   10:30 Do Boskiej Opatrzności przez wstaw. M.B. Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla małżonków Aleksandry i Konrada z okazji 5. rocz. Ślubu oraz o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córki Łucji i całej rodziny.

   12:00 1) Do Najśw. Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę św. Józefa z okazji 70 lat urodzin dla Huberta Zwiorek i całej rodziny. (Te deum)  

            2) Za + Teresę Strawa w 3. rocz. śmierci oraz za + męża i syna.

   15:00 1) W int. wnuka Karola z okazji urodzin, synowej Agnieszki, syna Mariusza i babci Jolanty z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże Błogosławieństwo.  

            2)  O radość wieczną dla + przyjaciela Zygmunta Majerczyka – od rodziny Gralok.