Porządek nabożeństw


Sobota 20.11.2021r – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

     7:00 Za ++ Edmunda i Różę Urbańczyk, + męża, rodziców, teściów, dziadków i za dusze w czyśćcu cierp.

   16:00 Msza św. niedzielna: Za + Stanisława Stępnia.

   16:45 Okazja do spowiedzi.

   17:00 Msza św. niedzielna: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziny Śliwa.


Niedziela 21.11.2021r – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

     7:30 Za ++ Adelajdę i Maksymiliana Sierny, Adelajdę i Józefa Stajszczyk, Renatę i Antona Ogan, dziadków Bednorz, Sierny, Pudlo, Stajszczyk i ++ z pokrew. tych rodzin.

   10:30 W 1. rocz. śmierci za + Stanisława Miszkina.

   Po mszy wystawienie Najśw. Sakramentu i Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi. 

   12:00 Przez wstaw. M.B. Uzdrowienia Chorych i św. Kamila z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla ks. Proboszcza – od pewnego Ofiarodawcy.

   15:00 Przez wstaw. św. Rafała Archanioła z prośbą o uzdrowienie dla ks. Proboszcza Mariana, aby uleczył go z choroby, przywrócił siły i wyprosił u Boga łaskę powrotu do posługi kapłańskiej – od pewnej rodziny. 

Poniedziałek 22.11.2021r – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; patronki śpiewu i muzyki kościelnej

   Nie ma mszy św. porannej o godz. 7:00.

   18:00 Msza św. szkolna:

              1) Za ++ Eryka i Augustynę Rak, Ferdynanda, Luizę, Alojzego i Wiktorię Brylok, ++ dziadków z tych rodzin, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierp.

              2) Przez wstaw. św. Cecylii w int. Organisty, Orkiestry parafialnej, Kantorów, Psałterzystów i dbających o piękno liturgii i śpiewu w naszej parafii z okazji wspomnienia św. Cecylii.


Wtorek 23.11.2021r

     7:00 Przez wstaw. M.B. Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i opiekę Bożą dla Henryka z okazji 70 lat urodzin. (Te deum). 


Środa 24.11.2021r – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy 

     7:00 O radość wieczną dla + matki Elżbiety Ryszka, ojca Jerzego, brata Alfreda, szwagrów Wernera Prenżyna i Eugeniusza Lubskiego, ++ teściów i ++ z pokrew.


 Czwartek 25.11.2021r – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

   Nie ma mszy św. porannej o godz. 7:00.

   18:00 O wieczną radość dla + męża Józefa, rodziców, dziadków, Marii Babczyńskiej i za ++ z rodzin Botor, Kiszka, Kozłowski i Kozik.

   Po mszy św. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy


Piątek 26.11.2021r

   Nie ma mszy św. porannej o godz. 7:00.

   18:00 Za ++ rodziców z obu stron: Reginę i Wacława Karskich, Mariannę i Stanisława Kozłowskich, + siostry Cecylię i Aleksandrę, Andrzeja Gusia i jego żonę Sabinę oraz wszystkich ++ krewnych z rodziny.


Sobota 27.11.2021r

     7:00 Przez wstaw. M.B. Uzdrowienia Chorych i św. Kamila z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla ks. Proboszcza – od pewnej rodziny.

   16:00 Msza św. niedzielna: Za + Stanisława Dunajewskiego – od pamiętających uczniów z Grzybowic. 

   16:45 Okazja do spowiedzi.

   17:00 Msza św. niedzielna: Za ++ Józefę i Alojzego Mainka oraz synów Bernarda, Leona, Henryka i synowe Gerdę i Łucję. 


Niedziela 28.11.2021r – I Adwentu 

     7:30 Za + Bożenę Kruszewską – od mieszkańców ul. Witosa – bloki. 

   10:30 Za + Zdzisława Abramowicza, ++ z rodzin Abramowicz, Miazga, Pakuła i Liszka.

   Po mszy błogosławienie wieńców adwentowych i lampionów roratnich.

   12:00 Za + męża Reinholda Mross w dniu 90-tych urodzin, ++ rodziców, teściów, siostry i wszystkich ++ z rodzin Mross, Lasończyk i Oleszko.

   15:00 Za + Pawła Soehrich w 25. rocz. śmierci, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierp. – od żony Doroty.