Porządek nabożeństw


 Sobota, 02.12.2023r – I sobota miesiąca

     6:30 Różaniec I-wszo sobotni z litanią do Niepokalanego Serca N.M.P.

     7:00 W int. wynagradzającej za grzechy Niepokalanemu Sercu N.M.P., za Seniorów oraz w int. budowy kościoła.

     9:00 Na probostwie spotkanie formacyjne dla Dzieci Maryi i Kandydatek.  

   17:00 Msza św. niedzielna:

              O wieczną radość dla + męża Józefa Porwol w 3. rocz. śmierci, ++ rodziców Porwol i Staniczek, ++ rodzeństwo, dziadków oraz za dusze w czyśćcu cierp.


Niedziela, 03.12.2023r – I Adwentu

     7:30 Za + Gintra Haisch.

   10:30 Przez wstaw. Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Adriany Miczka z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo.

   12:00 1) O radość wieczną dla ++ Róży i Andrzeja Stępień oraz za ++ z rodzin Stępień, Guzek, Cygan, Adamiec, Polczyk, Tomala, Ogrodnik i Zboralskich.

            2)  Przez wstaw. Anioła Stróża w int. Leny Żurek z okazji 1. rocz. urodzin i chrztu św. z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i Boże Błogosławieństwo.

   Błogosławieństwo rocznego dziecka: Lena Żurek (z II intencji mszalnej).

   Po mszy św. Chrzest: Klara Julia Wojtek.

   15:00 Za + Elżbietę Gajdzik – intencja ofiarowana od rodz. Renka.


Poniedziałek, 04.12.2023r- wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

     8:00 Przez wstaw. św. Barbary w int. Górników naszej parafii, emerytowanych Górników i ich rodzin oraz o wieczną radość dla ++ Górników.  

   18:00 RORATY: Za + Kazimierę Bosek w 1. rocz. śmierci.


Wtorek, 05.12.2023r

   18:00 RORATY: Za + Helenę Broja, Elżbietę i Jerzego Gajdzik, ++ dziadków Miczka, Broja, Polczyk, Gajdzik i za ++ z pokrew.


Środa, 06.12.2023r – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

   18:00 RORATY: Za + ks. proboszcza Mariana Krojenkę - intencja ofiarowana do siostry Reginy.


Czwartek, 07.12.2023r – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła; I czwartek miesiąca

   18:00 RORATY:

              1) Przez wstaw. M.B. Niepokalanie Poczętej i św. Tarsycjusza w int. Dzieci Maryi i Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii.

              2) Intencja wolna.


Piątek, 08.12.2023r – uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

     7:00 Za ++ rodziców Marię i Ludwika Knicz, siostrę Krystynę, brata Alfreda, ++ z pokrew. Pohl, Kartatzki, Zwiorek i Trzeja.

   18:00 Za + ojca Zygfryda Grzesiek w 2. rocz. śmierci, ++ wujków Reinholda i Jana, dziadków oraz za dusze w czyśćcu cierp.


Sobota, 09.12.2023r

     9:00 W kościele spotkanie formacyjne dla Ministrantów i Kandydatów.   

   17:00 Msza św. niedzielna:

            Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem M.B. Nieustającej Pomocy, dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Joachima Pieczka w dniu urodzin.


Niedziela, 10.12.2023r – II Adwentu

     7:30 Za + ojca Tomasza Konieczny w rocz. śmierci, + matkę Matyldę, szwagra Alojzego, rodziców Annę i Jerzego Cebula, ++ dziadków i krewnych z obu stron.

   10:30 1) Przez wstaw. św. Anny do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Natalii Trefler z okazji 30. rocz. urodzin.

              2) Za + Daniela Urodę – intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Witosa – bloki.

   12:00 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Krystyny Domicz z okazji urodzin oraz o Bożą opiekę w rodzinie.

   15:00 Za + Henryka Renka w 35. rocz. śmierci, Hildegardę Renka, ++ rodziców Walburgę i Reinholda Mross, ++ dziadków Renka, Mross, Wilczek, Lasończyk, ks. proboszcza Mariana Krojenkę i za dusze w czyśćcu cierp.