Rycerstwo św. Michała Archioła


   Rycerstwo powstało w Polsce w 1994 roku z inspiracji ks. Mariana Polaka – Michality, któremu od początku powierzono obowiązki Animatora Generalnego Rycerstwa. Rycerstwo Św. Michała Archanioła posiada swój Statut, zatwierdzony przez przełożonego zgromadzenia – ks. Kazimierza Tomaszewskiego. Statut podpisany został w święto Wniebowzięcia N.M.P. – 15 sierpnia 1994 roku.

 

Charyzmatem jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka.

 

Celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia.

 

Obowiązkiem jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej, do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła katolickiego, Ojczyzny i całego świata.

 

Grupy modlitewne powstające w parafiach nazywane są Zastępami Rycerstwa św. Michała Archanioła. Przewodniczy im, wybrany spośród Rycerzy Animator.    

  

   Rycerstwo św. Michała Archanioła jest najmłodszą grupą istniejącą w naszej parafii. Powstała ona 29 września 2015r. Rycerstwo liczy około 15 członków.