Schola parafialna


Schola parafialna przy naszej Parafii to najmłodsza grupa. Założona została w 2010r i prowadzona jest przez naszego organistę p. Marcina Kunasa. Schola uświetnia msze święte i nabożeństwa, choć liczy kilka osób, jest bardzo zmobilizowana i świetnie wykorzystuje swoje talenty. Spotkania obdywają się w soboty o godz. 9:15.