Caritas


Statut Caritas Diecezji Gliwickiej określa główne cele działalności, do których m.in. należą:


- szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
- formacja duchowa i praktyczna pracowników oraz wolontariuszy,
- pomoc osobom starszym i chorym w parafiach,
- pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją,
- uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych,
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof,
- tworzenie świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi,
- organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin


W naszej Parafii zespół Caritas zbiera ofiary przed kościołem w każdą I-wszą niedzielę miesiąca po mszach. Dzięki Caritasowi ubogie rodziny i osoby samotne mogą znaleźć wsparcie materialne. Caritas przy naszej Parafii przyjmuje osoby zainteresowane pomocą w I-wsze czwartki miesiąca po nabożeństwie Nowennowym (ok. godz. 19:00) w salce katechatycznej w kościele.