Eucharystia


Msza - podstawowy obrzęd liturgiczny. Podczas Mszy św. uobecniana jest w sposób sakramentalny ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa. Msza święta jest przede wszystkim bezkrwawą ofiarą Kościoła składaną Bogu, przez którą udzielane są wiernym zasługi ofiary krzyżowej.


Eucharystia powinna być najważniejszym i najczęstszym przyjmowanych Sakramentem, obok spowiedzi...


Kościół pragnie, aby wierni uczestniczyli także we mszach św. w tygodniu oraz aby jak najczęściej przyjmowali Komunię Świętą.

 

Jest także rzeczą słuszną, aby chorzy przyjmowali Najśw. Sakrament w swoich mieszkaniach, dlatego Kościół umożliwia to poprzez kapłana, diakona lub Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. W naszej Parafii Szafarze z Komunią do chorych chodzą w 1 i 3 niedzielę miesiąca.

 

W naszej Parafii msze św. niedzielne są sprawowane o godz. (sob. 17:00), 7:30, 10:30, 12:00, 15:30. Bieżące intencje można znaleźć w menu "Intencje mszalne".